-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 24-04-2007 | 13:16
data ostatniej modyfikacji: 08-11-2019 | 12:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie sprostowania omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Informacja

Konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020    więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie informacji o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lubenia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.    więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

Informuje się, że w dniu 30.08.2019r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

*   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

*   więcej »»»

Obwieszczenie

*   więcej »»»

Iinformacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. budownictwa i inwestycji.   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. budownictwa i inwestycji

Wójt Gminy Lubenia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy Lubenia   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 153474
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo