-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 04-10-2019 | 12:59
data ostatniej modyfikacji: 04-10-2019 | 12:59
wytworzył: A. Skoczylas - Wójt Gminy
Informacja

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.) Wójt Gminy Lubenia zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Lubenia  lub na rzecz jej mieszkańców, do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

            Opracowany Program będzie stanowić podstawę współpracy Gminy Lubenia  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

            Z projektem Programu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubenia.

 

            Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać od dnia 04.10.2019 r. do dnia 15.10.2019 r. poprzez przesłanie formularza zmian do projektu Programu współpracy:

a) pisemnie  na adres: Urząd Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131 pok. Nr 23 (decyduje data wpływu- 15.10.2019 r. do godz. 15.00)

b)  na adres poczty elektronicznej ug@lubenia.pl,

                                                                                                                                       Wójt Gminy Lubenia

                                                                                                                                          Adam Skoczylas

 

 

Lubenia, dnia 04.10.2019 r

Załączniki do pobrania:

  1. Projekt Programu - pobierz
  2. Formularz konsultacji - pobierz

««« powrót
Liczba odwiedzin: 156662
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo