-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 24-04-2007 | 13:16
data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 | 14:52
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

dotyczące wydania decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego.    więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

dotyczące wydania decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

o sprostowaniu omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

dotyczące wydania decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

dotyczące wydania decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego

o wydaniu decyzji w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej   więcej »»»

Ogłoszenia Wójta Gminy Lubenia

Wójt Gminy Lubenia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.    więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych

*   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego

w sprawie zawiadomienia o wznowieniu z urzędu postępowania   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji lokalizacji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

o wynikach konkursu na świadczenie usług opiekuńczych   więcej »»»

Obiweszczenie Wójta Gminy Lubenia

*   więcej »»»

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [17]
Liczba odwiedzin: 156486
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo