-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 24-04-2007 | 13:16
data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 | 14:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

*   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w ZEAS w Lubeni

*   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowego

w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Lubeni   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Ogłoszenie

o zakończeniu konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubenia z organizacjami pozarządowymi i podmiotami   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

o wszczęciu postępowania na żądanie PSG Sp. z o.o. w Warszawie   więcej »»»

Konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Lubenia

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegi i o wolontariacie na rok 2019   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie PSG Sp. z o.o. w Warszawie   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego   więcej »»»

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu aktualizacji Strategii ZIT ROF

*   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

Wójt Gminy Lubenia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Lubenia.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.   więcej »»»

Wójt Gminy Lubenia

zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Lubenia Uchwały Nr LVIII/288/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023    więcej »»»

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [17]
Liczba odwiedzin: 156662
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo