-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 24-04-2007 | 13:16
data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 | 14:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–2023    więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Lubenia

z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017–202    więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

W sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie PSG Sp. z o.o.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie PSG Sp. z o.o.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

Wójt Gminy Lubenia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Lubenia przeznaczonych do sprzedaży   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji celu publicznego   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

o konsultacjach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubenia   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków   więcej »»»

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w sprawie odwołania od decyzji   więcej »»»

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

na najem lokalu użytkowego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji   więcej »»»

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [17]
Liczba odwiedzin: 156662
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo