-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 24-04-2007 | 13:16
data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 | 14:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa sieci oświetlenia przy drodze wewnętrznej w Siedliskach   więcej »»»

Harmonogramy czynności rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

*   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie zakończenia postępowania dowodowego o wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego pn.; budowa sieci oświetlenia drogi gminnej relacji Sołonka-Obręczna-Maternówka   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie zakończenia postępowania dowodowego o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.; budowa sieci oświetlenia przy drodze gminnej Lubenia-Horodna-Przylasek   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405R Zarzecze - Siedliska, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego.."   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci oświetlenia przy drodze wewnętrznej w Siedliskach   więcej »»»

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług opiekuńczych: pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania ,obejmujących teren gminy Lubenia w roku 2018.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego pn.: budowa sieci gazowej i przyłącza gazowego średniego ciśnienia   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie informacji o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego    więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie informacji o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

dotyczące wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

dotyczące wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

dotyczące wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu PGN ROF

   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2018 roku

*   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

dotyczące wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Ogłoszenie o konkursie na usługi opiekuńcze w 2018 roku

*   więcej »»»

[1]  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  [17]
Liczba odwiedzin: 156662
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo