-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 24-04-2007 | 13:16
data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 | 14:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie informacji o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   więcej »»»

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych na rok 2018

*   więcej »»»

Konsultacje projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Lubenia

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie przyjęcia Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie

*   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia o wynikach konkursu ofert na organizację wypoczynku wakacyjnego

*   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

*   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubenia 2017-2027   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie informacji o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego   więcej »»»

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Lubenia    więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska

*   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 do klasy IV lub do klasy VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum im. bł. ks. Józefa Kowalskiego w Siedliskach   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

w sprawie przesłania projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV do zasilania stacji transformatorowej Straszydle 9   więcej »»»

Harmonogramy czynności rekrutacyjnych na rok szkolny 2017/2018

*   więcej »»»

[1]  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  [17]
Liczba odwiedzin: 156662
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo