-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OGŁOSZENIA 

data publikacji: 24-04-2007 | 13:16
data ostatniej modyfikacji: 06-12-2019 | 14:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie PGE Dystrybucja S.A,   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF

*   więcej »»»

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

*   więcej »»»

Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług opiekuńczych w 2017 r.

*   więcej »»»

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

*   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

*   więcej »»»

Ogłoszenie o konkursie na usługi opiekuńcze w 2017 roku

*   więcej »»»

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

*   więcej »»»

Ogłoszenie na wolne stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

*   więcej »»»

Konsultacje Rocznego Planu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

*   więcej »»»

Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy w Biurze ROF

na Stanowisko Z-ca Dyrektora ds. monitoringu i ewaluacji na Stanowisko ds. doradztwa i informacji    więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

o konkursie na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Lubenia w 2017 r.   więcej »»»

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubenia o konsjultacjach społecznych

*   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno-organizacyjnych w Biurze ROF

*   więcej »»»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Zastępca Dyrektora ds. monitoringu i ewakuacji w Biurze ROF

*   więcej »»»

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników ofert zakwalifikowanych do dofinansowania    więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia o konkursie

na wykonanie w roku 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej   więcej »»»

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych Gminy Lubenia na lata 2016-2026

*   więcej »»»

Informacja o zatwierdzonych taryfach dla zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę

*   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubenia

o przystąpieniu do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubenia na lata 2016-2026   więcej »»»

[1]  «««  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  »»»  [17]
Liczba odwiedzin: 156662
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo