-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2015 

BUDŻET GMINY 
data publikacji: 26-01-2015 | 09:37
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2017 | 14:22
Sprawozdania budżetowe za 2015 r.

*   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubenia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Lubenia o wykonaniu budżetu gminy w 2015 roku

(zgodnie z art. 37 ust. 1,2 ufp)   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Lubenia

o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach należności budżetowych w III kwartale 2015r.   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Lubenia

o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2015   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Lubenia

o wykonaniu budżetu gminy oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2015 r.   więcej »»»

Uchwała budżetowa na 2015 r.

   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Lubenia na 2015 rok   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubenia określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lubenia na lata 2015-20121   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 156486
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo