-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2016 

BUDŻET GMINY 
data publikacji: 19-05-2016 | 11:41
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2017 | 14:30
Informacja Wójta Gminy Lubenia o wykonaniu budżetu gminy w 2016 roku

(zgodnie z art. 37 ust. 1,2 ufp)   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Lubenia na 2016 rok.   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o projekcie uchwały budzetowej gminy Lubenia na 2016 rok   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubenia na lata 2016-2021.   więcej »»»

Sprawozdania budżetowe za 2016 r.

*   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie informacji Wójta Gminy Lubenia o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 r.   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Lubenia

o wykonaniu budżetu gminy oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2016 roku   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Lubenia

o wykonaniu budżetu gminy w 2015 roku   więcej »»»

Uchwała budżetowa na 2016 r.

*   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 156486
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo