-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2017 

BUDŻET GMINY 
data publikacji: 08-02-2017 | 13:19
data ostatniej modyfikacji: 04-09-2018 | 12:44
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubenia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Lubenia o wykonaniu budżetu gminy w 2017 roku

(zgodnie z art.37 ust. 1,2 ufp)   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Lubenia z wykonania budżetu gminy w 2017 roku

*   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Lubenia na 2018 rok   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubenia na lata 2018-2028   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Lubenia na 2018 rok   więcej »»»

Informacja Wójta Gminy Lubenia

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gmine Lubenia na 2017 rok   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Lubenia na 2017 rok   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubenia na lata 2017-2028   więcej »»»

Uchwała Rady Gminy Lubenia

w sprawie emisji obligacji komunalnych   więcej »»»

Uchwała Rady Gminy Lubenia

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o możliwości spłaty przez gminę Lubenia pożyczki długoterminowej   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o możliwości emisji przez gminę Lubenia obligacji   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwałay budżetowej gminy Lubenia na 2017 rok   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Lubenia określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Lubenia na lata 2017-20128   więcej »»»

Uchwała Budżetowa na 2017 rok

*   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 156486
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo