-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2018 

BUDŻET GMINY 
data publikacji: 01-02-2018 | 15:33
data ostatniej modyfikacji: 31-05-2019 | 12:50
Informacja Wójta Gminy Lubenia o wykonaniu budżetu gminy w 2018 r.

(zgodnie z art. 37 ust. 1,2 ufp)   więcej »»»

Uchwała Reginalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie informacji Wójta Gminy Lubenia o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r.   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Lubenia określonej w WPF gminy Lubenia na lata 2018-2028   więcej »»»

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej gminy Lubenia na 2018 rok   więcej »»»

Uchwała Budżetowa na 2018 r.

*   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 156486
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo