-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Najbliższe terminy posiedzeń komisji 

RADA GMINY 
data publikacji: 15-01-2015 | 12:51
data ostatniej modyfikacji: 04-12-2019 | 08:06

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubenia odbędzie się dnia 09 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w  Lubeni.

Porządek obrad:

1. Omówienie projektu budżetu gminy Lubenia na 2020 rok.

2. Sprawy różne.

Komisja Rady Gminy Lubenia ds. Oświaty, Kultury i Wychowania odbędzie się dnia 09 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali GOK w Lubeni.

Porządek obrad:

1. Omówienie projektu budżetu gminy Lubenia na 2020 rok.

2. Sprawy różne.

Komisja Rady Gminy Lubenia ds. Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi odbędzie się dnia 09 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w  Lubeni.

Porządek obrad:

1. Omówienie projektu budżetu gminy Lubenia na 2020 rok.

2. Sprawy różne.

Komisja Rady Gminy Lubenia ds. Rolnictwa i Infrastruktury posiedzenie komisji odbędzie się 09 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w  Lubeni.

Porządek obrad:

1. Omówienie projektu budżetu gminy Lubenia na 2020 rok.

2. Sprawy różne.

Komisja Rady Gminy Lubenia ds. Skarg, Wniosków i Petycji posiedzenie komisji odbędzie się 09 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubeni.

Porządek obrad:

1. Omówienie projektu budżetu gminy Lubenia na 2020 rok.

2. Sprawy różne.

 

 

Liczba odwiedzin: 157614
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo