-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Raport o stanie gminy 

RADA GMINY 
data publikacji: 30-05-2019 | 13:01
data ostatniej modyfikacji: 14-06-2019 | 08:08

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.
 Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Informacja dla mieszkańców gminy Lubenia

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Lubenia, składają do Przewodniczącego Rady Gminy Lubenia pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Gminy Lubenia pokój Nr 23 w godzinach pracy Urzędu  najpóźniej w dniu 17 czerwca 2019 r. Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Lubenia w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Lubenia za 2018 rok - pobierz

Liczba odwiedzin: 156486
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo