-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Komisje Rady 

RADA GMINY 
data publikacji: 22-07-2003 | 14:14
data ostatniej modyfikacji: 22-11-2018 | 11:22

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubenia:

 1. Krzysztof   Binek                                  - Przewodniczący Komisji
 2. Zenon        Pietrzyk                              - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Grażyna    Piecusiak-Głowacka             - Sekretarz Komisji
 4. Agnieszka Czarnik-Buż                        - Członek Komisji
 5. Wojciech   Tatara                                 - Członek Komisji

 

Komisja Rady Gminy Lubenia ds. Oświaty, Kultury i Wychowania:

 1. Tadeusz       Podgórski                        -  Przewodniczący Komisji
 2. Agnieszka    Czarnik-Buż                    -  Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Marek          Kluska                            -  Sekretarz Komisji
 4. Barbara        Kuś                                -  Członek Komisji
 5. Grażyna       Piecusiak-Głowacka        -  Członek Komisji
 6. Leszek        Szpiech                          -  Członek Komisji

               
Komisja Rady Gminy Lubenia ds. Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

 1. Marek          Kluska                         -  Przewodniczący Komisji
 2. Łukasz        Wiśniowski                   -  Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Grzegorz      Warchoł                      -  Członek Komisji

 

Komisja Rady Gminy Lubenia ds. Rolnictwa i Infrastruktury:

 1. Wojciech    Tatara                         -  Przewodniczący Komisji
 2. Roman       Kałucki                       -  Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Zenon         Pietrzyk                     -  Sekretarz Komisji
 4. Łukasz       Wiśniowski                 -  Członek Komisji
 5. Zbigniew     Wilk                           - Członek Komisji
 6. Tadeusz     Podgórski                   -  Członek Komisji
 7. Józef         Bieda                         -  Członek Komisji

Komisja Rady Gminy Lubenia ds. Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Zbigniew      Wilk                       - Przewodniczący Komisji
 2. Grzegorz     Warchoł                 - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Józef          Bieda                     - Sekretarz Komisji
 4. Krzysztof    Binek                     - Członek Komisji
 5. Roman       Kałucki                  - Członek Komisji
Liczba odwiedzin: 157614
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo