-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

RADA GMINY 

data publikacji: 15-01-2015 | 12:34
data ostatniej modyfikacji: 22-11-2018 | 10:46

RADA GMINY LUBENIA

KADENCJA 2018-2023

(jednomandatowe okręgi wyborcze)

 

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Solecki

Straszydle: 339 - 497 (Okręg wyborczy nr 14)

      Przewodniczący Rady Gminy dyżuruje w każdy poniedziałek 

      w od godz. od 15.00 do 17.00, pokój 23

      Telefon: (17) 85 03 926

      Adres e-mail:

 

Wiceprzewodniczący Rady

Barbara Kuś

Lubenia: 236 – 381 (Okręg wyborczy nr 3)

Leszek Szpiech
Siedliska: 171 - 318 (Okręg wyborczy nr 10)

 

Członkowie Rady Gminy w Lubeni:

 

Krzysztof Binek
Straszydle: 1 -152, od 627 do końca (Okręg wyborczy nr 11)

Zbigniew Wilk
Lubenia : 168 - 235,od 848 do końca (Okręg wyborczy nr 2)

Łukasz Wiśniowski
Siedliska: 74 -107,416 - 435, od 478 do końca (Okręg wyborczy nr 8)

Józef Bieda
Lubenia: 1 -167(Okręg wyborczy nr 1)

Roman Kałucki
Straszydle: 224 - 338, 498 – 539 (Okręg wyborczy nr 13)

Marek Kluska
Lubenia: 493 – 642 (Okręg wyborczy nr 5)

Agnieszka Czarnik_Buż
Siedliska: 1 - 73,436 – 477 (Okręg wyborczy nr 7)

Zenon Pietrzyk
Lubenia: 643 – 847 (Okręg wyborczy nr 6)

Grażyna Piecusiak-Głowacka
Straszydle: 153 - 223, 540 - 626 (Okręg wyborczy nr 12)

Wojciech Tatara
Siedliska: 108 -170, 319 - 415 (Okręg wyborczy nr 9)

Grzegorz Warchoł
Lubenia: 382 - 492 (Okręg wyborczy nr 4)

Tadeusz Podgórski

Sołonka (Okręg wyborczy nr 15)

Liczba odwiedzin: 156662
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo