-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

data publikacji: 24-10-2016 | 14:25
data ostatniej modyfikacji: 24-10-2016 | 16:34

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.  2015 , poz. 2058 z późn.zm.) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niz w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej -> pobierz

Liczba odwiedzin: 153474
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo