-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wybór najkorzystniejszej oferty 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
data publikacji: 12-02-2007 | 15:18
data ostatniej modyfikacji: 22-11-2019 | 15:22
Remont drogi gminnej Straszydle – Rzeki w km 0+440,00-1+295,00 Nr drogi 108613 R
22 listopada 2019
więcej »»»
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem -Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości ...
21 listopada 2019
więcej »»»
Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska.....(ETAP VI) ...
18 listopada 2019
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej Siedliska – Płoniny w km 0+001,5-0+702,5 Nr drogi 108626R
14 listopada 2019
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieposegregowanych (zmieszanych) i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia
05 listopada 2019
więcej »»»
Zakup samochodu ciężarowego używanego na potrzeby SUW w Lubeni
29 października 2019
więcej »»»
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania...
24 września 2019
więcej »»»
Unieważnienie - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieposegregowanych (zmieszanych) i posegregowanych ...
16 września 2019
więcej »»»
Modernizacja dróg w Gminie Lubenia
27 czerwca 2019
więcej »»»
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem -Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości ...
17 czerwca 2019
więcej »»»
Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Lubenia - Horodna
10 czerwca 2019
więcej »»»
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii ...
21 maja 2019
więcej »»»
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii ....
17 maja 2019
więcej »»»
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania...
24 kwietnia 2019
więcej »»»
Ogłoszenie o unieważnieniu - Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP ...
03 kwietnia 2019
więcej »»»
Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
29 marca 2019
więcej »»»
Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
14 lutego 2019
więcej »»»
Ogłoszenie o unieważnieniu - Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
23 stycznia 2019
więcej »»»
Usługi szkoleniowe na potrzeby realizacji zadania -Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach
17 grudnia 2018
więcej »»»
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu -Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF –
06 grudnia 2018
więcej »»»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 157614
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo