-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenie o zamówieniu 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
data publikacji: 12-02-2007 | 15:19
data ostatniej modyfikacji: 12-12-2019 | 14:21
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części (parteru) budynku Domu Kultury w Straszydlu z przeznaczeniem na usługi o charakterze społeczno - gospodarczym" w ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF"
12 grudnia 2019
więcej »»»
Remont drogi gminnej Straszydle – Rzeki w km 0+440,00-1+295,00 Nr drogi 108613 R
17 października 2019
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej Siedliska – Płoniny w km 0+001,5-0+702,5 Nr drogi 108626R
17 października 2019
więcej »»»
Zakup samochodu ciężarowego używanego na potrzeby SUW w Lubeni
14 października 2019
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieposegregowanych (zmieszanych) i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia
04 października 2019
więcej »»»
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap VI w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”
03 października 2019
więcej »»»
Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap VI w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”
26 września 2019
więcej »»»
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia
13 września 2019
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieposegregowanych (zmieszanych) i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia
05 września 2019
więcej »»»
Modernizacja dróg w Gminie Lubenia
29 maja 2019
więcej »»»
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Lubenia - Horodna"
10 maja 2019
więcej »»»
Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Lubenia - Horodna
09 maja 2019
więcej »»»
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na działce nr 171 w m. Sołonka dla potrzeb budynku Szkoły Podstawowej w Sołonce
23 kwietnia 2019
więcej »»»
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla pompowni P1 w Straszydlu w ramach projektu -Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- etap II
19 kwietnia 2019
więcej »»»
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia
04 kwietnia 2019
więcej »»»
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia
21 marca 2019
więcej »»»
Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
06 marca 2019
więcej »»»
Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
28 stycznia 2019
więcej »»»
Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
14 stycznia 2019
więcej »»»
Usługi szkoleniowe na potrzeby realizacji zadania „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Lubenia
19 listopada 2018
więcej »»»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 157614
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo