-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
data publikacji: 12-02-2007 | 15:32
data ostatniej modyfikacji: 05-12-2019 | 08:34
Remont drogi gminnej Straszydle – Rzeki w km 0+440,00-1+295,00 Nr drogi 108613 R
05 grudnia 2019
więcej »»»
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa wodociągu gminnego ... etap VI ...
04 grudnia 2019
więcej »»»
Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową(...) etap VI...
02 grudnia 2019
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej Siedliska – Płoniny w km 0+001,5-0+702,5 Nr drogi 108626R
27 listopada 2019
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieposegregowanych (zmieszanych) i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia
18 listopada 2019
więcej »»»
Zakup samochodu ciężarowego używanego na potrzeby SUW w Lubeni
12 listopada 2019
więcej »»»
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania ...
27 września 2019
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieposegregowanych (zmieszanych) i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia
16 września 2019
więcej »»»
Modernizacja dróg w Gminie Lubenia
05 lipca 2019
więcej »»»
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem -Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości ...
01 lipca 2019
więcej »»»
Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Lubenia - Horodna
01 lipca 2019
więcej »»»
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii...
07 czerwca 2019
więcej »»»
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla po
31 maja 2019
więcej »»»
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania ...
06 maja 2019
więcej »»»
Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
12 kwietnia 2019
więcej »»»
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania ...
03 kwietnia 2019
więcej »»»
Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
21 lutego 2019
więcej »»»
Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
23 stycznia 2019
więcej »»»
Usługi szkoleniowe na potrzeby realizacji zadania -Nauka nowej generacji - poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach....
28 grudnia 2018
więcej »»»
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla...
18 grudnia 2018
więcej »»»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [11]
Liczba odwiedzin: 157614
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo