-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
data publikacji: 18-08-2010 | 09:23
data ostatniej modyfikacji: 17-08-2018 | 09:37
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia- zamówienie uzupełniają
17 sierpnia 2018
więcej »»»
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Lubenia – zamówienie uzupełniające
08 września 2015
więcej »»»
Wykonanie dok-cji proj. – koszt. budowy wodociągu gm. w m. Sołonka, Straszydle i Lubenia..-zamówienie uzupełniające
09 lutego 2015
więcej »»»
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Lubenia – zamówienie uzupełniające
23 października 2014
więcej »»»
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia - zamówienie uzupełniające II
11 września 2014
więcej »»»
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubenia - zamówienie uzupełniające
15 lipca 2014
więcej »»»
Przebudowa drogi wewnętrznej Sołonka - Podlas - roboty dodatkowe
07 lipca 2014
więcej »»»
Przebudowa drogi wewnętrznej Straszydle - Zimny Dział - Pustki - roboty dodatkowe
07 lipca 2014
więcej »»»
Organizacja placów zabaw i dopos. szkół podst. Gm Lubenia poprzez realiz. proj. POKL -Przygotow. oddz. Przedszk.- zamów. uzup.
25 czerwca 2014
więcej »»»
Doposażenie bazy dydak.szkół podstaw. Gminy Lubenia w ramach POKL -Indywidualizacja proc. ..."- zamówienie uzupełniające
24 maja 2013
więcej »»»
Przebudowa sieci teletechnicznej oraz budowa oświetlenia drogi relacji Straszydle (Zimny Dział) - Błażowa etap III-roboty dodat.
17 lutego 2011
więcej »»»
Sporządzanie ekspertyz stanu technicznego budynków z uwzględnieniem getechnicznych warunków posadowienia budynków oraz określ...
25 sierpnia 2010
więcej »»»
Usuwanie skutków klęsk żywioł. - Wymiana zalanych szaf sterow. i licznik. na pompowniach w Gminie Lubenia
18 sierpnia 2010
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 157615
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo