-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacja z otwarcia ofert 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
data publikacji: 27-09-2016 | 10:43
data ostatniej modyfikacji: 04-11-2019 | 11:03
Remont drogi gminnej Straszydle – Rzeki w km 0+440,00-1+295,00 Nr drogi 108613 R
04 listopada 2019
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej Siedliska – Płoniny w km 0+001,5-0+702,5 Nr drogi 108626R
04 listopada 2019
więcej »»»
Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap VI w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”
23 października 2019
więcej »»»
Zakup samochodu ciężarowego używanego na potrzeby SUW w Lubeni
23 października 2019
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia
16 października 2019
więcej »»»
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem -Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap VI -w ramach projektu -Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF
14 października 2019
więcej »»»
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia
24 września 2019
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieposegregowanych (zmieszanych) i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia
16 września 2019
więcej »»»
Modernizacja dróg w Gminie Lubenia
14 czerwca 2019
więcej »»»
Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Lubenia - Horodna
27 maja 2019
więcej »»»
Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Lubenia - Horodna"
23 maja 2019
więcej »»»
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii na działce nr 171 w m. Sołonka dla potrzeb budynku Szkoły Podstawowej w Sołonce
07 maja 2019
więcej »»»
Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla pompowni P1 w Straszydlu w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- etap II
06 maja 2019
więcej »»»
Świadczenie usług w zakresie żywienia w oddziałach przedszkolnych SP Lubenia, SP Siedliska i SP Straszydle oraz dożywiania uczniów ze szkół Gminy Lubenia
12 kwietnia 2019
więcej »»»
Przebudowa dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
21 marca 2019
więcej »»»
Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
05 lutego 2019
więcej »»»
Dostawa kruszywa wraz z transportem na poprawę dróg wewnętrznych Gminy Lubenia
23 stycznia 2019
więcej »»»
Usługi szkoleniowe na potrzeby realizacji zadania „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Lubenia"
27 listopada 2018
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia
16 listopada 2018
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Lubenia
23 października 2018
więcej »»»
1 | 2 | 3 | 4  »»»  
Liczba odwiedzin: 157614
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo