-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o zamówieniu

Odwołania

Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Ogłoszenie o dobrowolności przejrzystości ex ante

Informacja z otwarcia ofert

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Liczba odwiedzin: 156662
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo