-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Sołectwo Lubenia 

JEDNOSTKI POMOCNICZE 
data publikacji: 22-07-2003 | 18:06
data ostatniej modyfikacji: 10-02-2016 | 09:27

Sołectwo Lubenia

 
Sołtys wsi Lubenia: Zbigniew Wilk
- mieszkańców przyjmuje w swoim biurze mieszczącym się w urzędzie gminy Lubenia w poniedziałki od 16:00 do 17:00 oraz soboty od 8:00 do 10:00
 
Członkowie Rady Sołeckiej:
1.      Jan Warzybok
2.      Jerzy Ziobro
3.      Stanisław Materna
4.      Krzysztof Skowron
5.      Mieczysław Piskadło
6.      Adam Raczak
7.      Eugeniusz Raczak
Liczba odwiedzin: 157614
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo