-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

JEDNOSTKI POMOCNICZE 

data publikacji: 22-07-2003 | 17:50
data ostatniej modyfikacji: 02-03-2015 | 09:04

Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Lubenia, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych Sołectw tej Gminy tworzą wspólnotę Samorządową Gminy Lubenia.


Organami Sołectwa są:
- Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy Sołectwa,
- Sołtys – organ wykonawczy Sołectwa,
- Rada Sołecka – organ wspomagający Sołtysa w funkcjach wykonawczych.

Liczba odwiedzin: 156662
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo