-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Szkoła Podstawowa w Lubeni 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
data publikacji: 22-07-2003 | 18:36
data ostatniej modyfikacji: 09-02-2015 | 10:05

 

     

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBENI

36-042 Lubenia 100

 

Dyrektor szkoły: mgr Anna Lassota

Organ prowadzący: Urząd Gminy Lubenia

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

tel. 17  8710 007

poczta e-mail: spluben@poczta.wp.pl

strona internetowa: www.splubenia.szkolnastrona.pl

 

   Szkoła Podstawowa w Lubeni jest szkołą publiczną,  obejmującą swym zasięgiem terytorialnym i obwodem uczniowskim miejscowości: Lubenia, Siedliska, Sołonka. Funkcjonują w niej  oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci od 3 roku życia. W palcówce zatrudnionych jest obecnie 29 nauczycieli  i  8 pracowników obsługi.

   Szkoła ma bardzo dobre warunki lokalowe. Teren placówki  jest ogrodzony, zadbany i monitorowany przez całą dobę. Baza dydaktyczna i sportowa placówki jest nieustannie wzbogacana. Dzieci  uczą się w klasach dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny (komputery, projektory multimedialne, tablice interaktywne). Posiadamy  pracownię komputerową z dostępem do Internetu, dwa boiska sportowe: do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki. Uczniowie mogą korzystać   ze stołówki, biblioteki, bardzo dobrze wyposażonej  świetlicy oraz placu zabaw.

   Nasza szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Działa  w niej Szkolny Klub Sportowy, Szkolne Koło Caritas, Mała Drużyna Strażacka, kółko robotyczne, szachowe, teatralne, plastyczne, dziennikarskie oraz przedmiotowe kółka zainteresowań.  W oddziałach przedszkolnych zorganizowane są zajęcia z logopedii, logorytmiki, gimnastyki ogólnorozwojowej, rytmiki oraz  plastyczne, taneczne   a także zajecia z wykorzystaniem  metody Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne. Zapewniamy  każdemu uczniowi wszechstronny rozwój osobowości. Staramy się wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności, pozwalające im sprostać wyzwaniom, przed którymi będą stawać zarówno   w trakcie dalszej nauki jak i funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym.  Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, recytatorskich, artystycznych organizowanych na terenie gminy, województwa oraz kraju ,  osiągając  bardzo dobre wyniki.

   Współdziałamy ze środowiskiem lokalnym organizując uroczystości, i okolicznościowe spotkania. W szkole aktywnie działa Rada Rodziców. Szkoła  Podstawowa  w Lubeni to placówka, która cieszy się   dobrą opinią w środowisku, zarówno ze względu na warunki bazowe, jak również wysoki poziom realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Liczba odwiedzin: 157615
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo