-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Szkoła Podstawowa w Straszydlu 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
data publikacji: 22-07-2003 | 18:48
data ostatniej modyfikacji: 02-09-2015 | 11:37

 

     

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRASZYDLU

IM. JANA PAWŁA II

36-043 Straszydle 155

 

Dyrektor szkoły: mgr Marcin Szpond

Organ prowadzący: Urząd Gminy Lubenia

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

tel.  17 8710 054

poczta e-mail: spstraszydle@gmail.com

strona internetowa: www.spstraszydle.itl.pl

   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II zlokalizowana jest w centrum wsi Straszydle. Mieści się w okazałym budynku wyremontowanym i rozbudowanym w 2002r. Otoczona jest dużą  ilością zieleni i krzewów ozdobnych. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Posiada 9 klasopracowni, bibliotekę, pracownię komputerową  z dostępem do Internetu, świetlicę,  stołówkę, gabinet terapii pedagogicznej oraz boiska sportowe: do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Wszystkie klasopracownie są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, laptopy, zestawy interaktywne (tablice interaktywne i projektory multimedialne). Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą dodatkowo korzystać z przystosowanej do potrzeb najmłodszych Bajkowej sali zabaw, w której największą atrakcją jest basen kulkowy. W naszej placówce pracuje 16 nauczycieli (12 pełnozatrudnionych, 3 niepełnozatrudnionych i 1 osoba dopełnia etat z innej szkoły) i 4 pracowników obsługi.

   Dbając o wszechstronny rozwój uczniów szkoła zapewnia wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Działa w niej Koło Przyjaciół Jana  Pawła II – „Żywe kamienie”, Szkolne Koło Caritas, Szkolny Klub Sportowy, chór szkolny, ognisko muzyczne, kółko taneczne, teatralne, szachowe, plastyczno – techniczne, modelarskie, Mały Konstruktor dla klas I – II, Młody Odkrywca dla klas IV - VI oraz kółka przedmiotowe. Staramy się, aby nasi uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i odkrywali swoje mocne strony otoczeni opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Szkoła oferuje również zajęcia logopedyczne i pomoc pedagoga. Uczniowie otoczeni są pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia ruchu rozwijającego W.Sherborn.

   Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych, recytatorskich, artystycznych organizowanych na terenie gminy i województwa, osiągając bardzo dobre wyniki.

Szkoła współpracuje:

- ze środowiskiem lokalnym, organizując uroczystości środowiskowe: Obchody Dnia Papieskiego, Narodowe Święto Niepodległości, Spotkanie z kolędą, Święto Konstytucji 3 Maja, koncert charytatywny na rzecz uczniów niepełnosprawnych.

- z Gminną Biblioteką w Lubeni i w Straszydlu,

- z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubeni

- z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Liczba odwiedzin: 157614
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo