-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

URZĄD 

data publikacji: 31-12-2018 | 09:32
data ostatniej modyfikacji: 31-12-2018 | 09:32

URZĄD GMINY LUBENIA

36-042 LUBENIA 131

powiat rzeszowski

województwo podkarpackie


Należności z tytułu opłaty skarbowej, podatków osób prawnych oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Lubenia w Banku Spółdzielczym w Lubeni:

 nr 08 9161 0001 2001 0000 0127 0003 BS Lubenia


 

poczta e-mail: ug@lubenia.pl

strona urzędu: www.lubenia.pl

 

Numery telefonów

Sekretariat

(17) 85-03- 914

Sekretariat

(17) 85-03- 915

Sekretariat - fax

(17) 87-55-090

Z-ca Wójta Gminy

(17) 8503918

Sekretarz Gminy

(17) 8755093

Skarbnik Gminy

(17) 8755095

Podatki i opłaty lokalne

(17) 8755094

(17) 2304899

Gospodarka odpadami, Ewidencja działalności gospodarczej

(17) 8503927

Geodezja

(17) 8503917

Zamówienia publiczne

(17) 8503916

Budownictwo, inwestycje

(17) 8755096

Księgowość budżetowa, kasa

(17) 8503919

Księgowość budżetowa

(17) 8503925

St. ds. obsługi Rady Gminy

(17) 8503926

Urząd Stanu Cywilnego

(17) 8755092

Zarządzanie kryzysowe

(17) 8755097

Gospodarka komunalna

(17) 8755099

 

 

Liczba odwiedzin: 156662
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubenia
Realizacja: Ideo